Logo laten ontwerpen

 

 

Een goed logo geeft weer waar u en uw organisatie voor staan en het logo laten ontwerpen door Brandaris Vormgeving begint daarom met een persoonlijk gesprek, bij voorkeur in een omgeving waar u zich goed voelt. Zo’n plek zegt veel over u, bijvoorbeeld over uw voorkeur voor kleur of over de sfeer die uw pand uitdraagt en die u in het logo graag wilt terugzien. Voorkeuren die worden meegenomen in het ontwerp.

 

Al tijdens dit gesprek kunnen dingen komen zaken aan bod die mij als ontwerper onmiddellijk aanspreken. De ontwikkeling van de logo’s van interactiefvergaderen.nl of W. de Geus Consultancy of Saskia Leermakers Projectmanagement zijn hier goede voorbeelden van. Drie heel verschillende stijlen, allen met hun eigen verhaal.

 

Wilt u een logo laten ontwerpen? Bekijk de prijslijst voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op.

Case study INTERACTIEF VERGADEREN.NL

 

 

 

brandaris-menu-logo-1-01

 

 

Tijdens het gesprek zijn zaken behandeld als doelgroep, gewenste uitstraling en de verschillende media waarop het logo moet komen te staan. Daarnaast kwam het product uiteraard uitvoerig aan bod: op de site van www.interactiefvergaderen.nl worden middelen aangeboden waarmee structuur aan vergaderingen kan worden gegeven die daardoor leiden tot eerder en beter resultaat.

 

“In een ongestructureerde vergadering is er vaak sprake van gedoe. Interactiefvergaderen.nl biedt 5 bouwstenen die zorgen voor een bijeenkomst met een gestructureerde vorm waarbinnen iedereen aan de vergadertafel eenzelfde positie bekleedt.”

 

Deze uitspraak van de opdrachtgeefster heeft als basis gediend voor het ontwerp. Het logo beschrijft het proces van vormloos naar vorm.

 

 

“In een ongestructureerde vergadering is er vaak sprake van gedoe.”

 

 

 

brandaris-menu-logo-2-01

 

 

 

“Op de site van interactiefvergaderen.nl  (de i en de v vormen een pijltje naar beneden) …..

 

 

 

 

brandaris-menu-logo-3-01-01

 

 

….. worden 5 bouwsten aangeboden die leiden tot …..

 

 

 

brandaris-menu-logo-4-01-01

 

 

 

….. een bijeenkomst met een gestructureerde vorm waarbinnen iedereen eenzelfde positie bekleedt.”

 

 

 

brandaris-menu-logo-5-01-01

Zorgvuldige werkwijze

In de ontwerpen van Brandaris Vormgeving wordt zorgvuldig nagedacht over de positie van ieder logo-element. Er gebeurt veel in het logo van interactiefvergaderen.nl Om rust te creëren in het totaalbeeld, worden posities van letters aangepast.

 

 

Letters vóór aanpassing

 

brandaris-menu-logo-12-01-01

 

 

– INTERACTIEF wordt opgeschoven naar rechts waardoor de I en de V recht onder elkaar komen te staan om een pijl te vormen.

– De afstand tussen de letters wordt vergroot voor een betere leesbaarheid.

– De posities van de A’s worden aangepast waardoor de schuine lijnen in elkaars verlengde staan.

– De posities van EF en EN worden aangepast waardoor ze recht onder elkaar staan.

 

 

brandaris-menu-logo-13-01

Kleurkeuze

In dit voorbeeld ontstond eerst de vorm van het logo, daarna werden de kleuren bepaald. Wij waren het erover eens dat de woorden INTERACTIEF VERGADEREN.NL vanwege de gewenste zakelijke uitstraling een donkere kleur dienden te krijgen. Om het geheel wat frisser te maken, kregen de losse elementen een kleur uit een iets vrolijker palet. Verschillende kleurcombinaties werden uitgewerkt.

 

brandaris-menu-logo-10-01

 

 

Nadat de definitieve keuze is gemaakt, ontvangt de opdrachtgever het logo in verschillende formaten: in eps, HiRes jpg, png en pdf. Daarnaast worden de kleurcodes in overzichtelijke vorm meegeleverd.

 

 

brandaris-menu-logo-11-01-01

 

 

Case study W. DE GEUS CONSULTANCY

 

Wouter de Geus van W. de Geus Consultancy daagt zijn klanten uit om buiten hun bestaande kaders te denken en daarmee te komen tot de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en bedrijfsmodellen. Deze aanpak om problemen op te lossen wordt Design Thinking genoemd.

 

Passend bij deze term heeft Brandaris Vormgeving een modern logo ontworpen waarin diverse elementen worden gecombineerd.

 

 

Brandaris Geus Logo Enschede

 

 

 

 

Tijdens ons gesprek, waarin onder meer de manier van werken van W. de Geus Consultancy werd besproken, refereerde de opdrachtgever een aantal keren aan onderstaande infographic die hij had meegenomen.

 

 

 

Brandaris Menu Geus Logo

 

 

 

Daarmee ontstond het idee om een hoofd als basis te gebruiken, weliswaar met een wat krachtiger profiel.

 

 

 

 

Brandaris Geus Logo 2

 

 

 

 

De G van Geus volgt de lijnen van het hoofd en van de nek.

 

 

 

Brandaris Geus Logo 3

 

 

 

De C van Consultancy wordt rond het hoofd gezet en als de contouren van het hoofd het denken binnen bestaande kaders weergeeft, staat de C symbool voor het denken daarbuiten.

 

 

Brandaris Geus Logo 4

 

 

 

 

De nadruk in het logo zal worden gelegd op de G en de C die daarom een opvallende kleur krijgen. De witte G steekt goed af tegen de rustige kleur van het hoofd en de C – vol innovatieve ideeën – wordt rijk oranje.

 

Ook in dit logo van Brandaris Vormgeving is er veel aandacht voor de plaatsing van de tekst.

 

 

Brandaris Geus Logo 5

 

 

 

Proefdrukken

Vaak wijken de kleuren van het uiteindelijke resultaat (van bijvoorbeeld het visitekaartje) af van de kleuren die u in uw beeldscherm ziet of van de kleuren die uit uw eigen printer of die van Brandaris Vormgeving komen. Samenwerking met drukkerijen die het maken van een proefdruk aanbieden voorkomt tegenvallende resultaten.

 

Omdat de combinatie oranje/grijs niet in alle gevallen geslaagd is, werd een proefdruk aangevraagd van de kleuren van het logo in combinatie met verschillende tinten grijs. Proef en visitekaartje werden op hetzelfde papier gedrukt en op basis daarvan konden de juiste kleuren worden bepaald.

 

 

Brandaris Geus Logo 6

 

 

 

Case study Saskia Leermakers Projectmanagement

 

Saskia Leermakers is freelance projectmanager in de ICT, een branche waarin vooral mannen werkzaam zijn. Haar voorkeur gaat daarom uit naar een huisstijl die weliswaar zakelijk is , maar onmiskenbaar die van een vrouwelijke manager.

 

De kleurwaaier wordt geraadpleegd en Saskia kiest voor een donkere tint roze.

 

 

Brandaris Logo Saskia Leermakers Enschede

 

 

Zij wil graag een sierlijke letter en haar initialen als basis voor het logo. Gekozen wordt voor het lettertype Riesling vanwege de opvallende S.

 

 

 

Brandaris Enschede huisstijl logo

 

 

Als deze S en een spiegeling ervan een beetjes gekanteld tegen elkaar aan worden gezet, ontstaat niet alleen een mooi vorm maar tevens de mogelijkheid om van beide essen een stukje te lenen en daarvan een sierlijke L te maken.

 

 

 

Brandaris Enschede huisstijl logo Saskia Leermakers

 

Het ongebruikte stukje gespiegelde S blijft staan voor de symmetrie. Het krijgt echter een neutrale kleur waardoor de blik vooral naar de roze vorm wordt getrokken.

 

 

Het logo zal op het visitekaartje worden geplaatst op een beige achtergrond. Om de S en de L op subtiele wijze van elkaar te scheiden, krijgt alleen de L een witte ‘schaduw’.

 

 

Brandaris Vormgeving Enschede Logo Twente

 

 

Er is een vorm ontstaan die op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden, zo bleek tijdens evaluatie. Behalve dat de S en de L gezien worden, herkennen anderen twee vrouwelijke figuren die door hun vormgeving symbool staan voor samenwerking en het is hiermee een logo geworden dat uitdraagt waar Saskia Leermakers Projectmanagement voor staat.

 

—-